Na sedlčanská ochotnická prkna vstoupí William Shakespeare

První zkouška se sice konala 6. ledna, to je na Tři krále, ale hrát se nebude Večer tříkrálový. Na scénu totiž vstoupí, po řadě let, Veselé paničky windsdorské.

Tato komedie je sice umístěna, na rozdíl od mnoha jiných Shakespearových děl, do tvůrcovi současnosti, ale z jeviště k divákům jistě herci promluví mnohými aktuálními narážkami.

Patrně nejdůležitější skutečností na celém představení je, že tuto hru připravil včetně kompletního scénáře, ještě bývalý režisér Míla Liška. Rozdal již hercům scénáře, ale jeho nemoc ho nakonec přemohla a uvedení hry se neuskutečnilo. Režisérka Lidmila Sunegová si proto dala za úkol uvést tuto hru na prkna právě na jeho počest.

Jen namátkou mohu zmínit, že v roli starého chlípníka a sukničkáře rytíře Johna Falstaffa se nám představí Jaroslav Kolský, paničky o jejichž přízeň Falstaff usiluje sehrají Renata Volková a Miloslava Kelichová. Do výčtu hlavních postav ještě chybí jejich divadelní manželé – k Renatě Volkové osud rukou režie přiřadil Jaroslava Repetného a k Míle Kelichové Jana Náhodu.

Přestože se zkoušky teprve rozbíhají, již teď se můžeme těšit na konec dubna, kdy se Veselé paničky windsorské představí divákům.

FOTO: Irena Čedíková

Hynek Stejskal

17. ledna 2014
Sedlčanské noviny.cz

http://www.sedlcanske-noviny.cz/cz/clanek/na-sedlcanska-ochotnicka-prkna-opet-vstoupi-william-shakespeare.html

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
Administrace webu | Mail