Spolek divadelních ochotníků Sedlčany

zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 3023

právní forma: spolek
IČO: 427 28 002

Sídlo:
Kulturní dům Josefa Suka
Havlíčkova 514
264 01 Sedlčany

E-mail:
info@ochotnicisedlcany.cz

Předseda:
Jaroslav Repetný

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
Administrace webu | Mail