Živé knihy IV – Spolky v Sedlčanech

Čtvrtý ročník projektu Městské knihovny Sedlčany se konal v úterý 3. října 2017 a předsevzal si seznámit žáky místních škol a veřejnost se spolky, které v Sedlčanech jsou a byly. Spolek divadelních ochotníků představili jeho současný předseda Jaroslav Repetný a zasloužilý člen souboru Jiří Dundr, verzi pro veřejnost obohatil režisér Richard Otradovec. Milan Kubů promluvil o myslivosti, o poslání myslivců, požadavcích na nové zájemce o tuto činnost a mnohých dalších zajímavostech s tím spojených. Muzejní stanoviště letos nabídlo historický vhled do spolkové činnosti ve městě, zejména do aktivit Občanské besedy a Muzejního spolku, z nichž vzešly dnešní instituce Městská knihovna a Městské muzeum Sedlčany.

Živé knihy IV – Spolky v Sedlčanech, 2017. In: Městské muzeum Sedlčany [online]. Sedlčany: Městské muzeum Sedlčany [cit. 2017-12-11]. Dostupné z: http://www.muzeum-sedlcany.cz/wp/?p=3484

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
Administrace webu | Mail