Zajímavé informace ze spolku

Informace z jednání Výboru SDO Sedlčany:

  • připravované akce na rok 2016 – ples, schůze Valné hromady, ochotnická posezení, stěhování skladu, inventarizace, zájezd do divadla,
  • žádost o podporu z Nadace ČEZ byla zamítnuta, podána žádost o příspěvek na nákup mikroportů u Středočeského kraje,
  • dále projednal výbor nákup dvou kusů mikroportů, které budou uhrazeny z výdělku představení Ať žijí duchové,
  • informace o plese ochotníků,
  • informace o provedené kontrole seznamu členů.

A roztrhl se nám pytel s pozvánkama na sehrání představení:

  • pozvali nás na přehlídku divadelních souborů „Wintrův Rakovník“ – po dohodě s režiséry tam nepojedeme,
  • osobně nás přijeli pozvat zástupci z Komárova zúčastnit se Divadelního festivalu Pešík – tam jsme domluvili vystoupení s muzikálem „Ať žijí duchové“ a to na 17. 4. 2016,
  • pozvali nás z Dobříše na Festival ochotnických divadel – po domluvě s technikem a režisérkou na Dobříši sehrajeme 20. 5. 2016  Sen noci svatojánské.

Tak a ještě velké poděkování vám všem, kteří jste se zapojili do příprav ochotnického plesu a přispěli jste do ochotnického šťístka – Díííííííky 🙂

 

 

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
Administrace webu | Mail