Sedlčanské ochotníky povede po 22 letech nový předseda

Valná hromada Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech ustanovila na svém řádném zasedání dne 27. dubna nový výbor v počtu osmi členů.

První zasedání nového vedení spolku na 26. května ještě svolal a volbu nového předsedy řídil odstupující předseda Jaroslav Mrvka.

Výbor jednohlasně zvolil veřejným hlasováním Jaroslava Repetného za svého předsedu na nové volební období. Nový předseda funkci přijal a poděkoval jednak všem členům výboru za projevenou důvěru, tak odstupujícímu předsedovi za úspěšné vedení spolku v minulých obdobích.

redakce

10. června 2014
Sedlčanské noviny.cz

http://www.sedlcanske-noviny.cz/cz/clanek/sedlcanske-ochotniky-povede-po-22-letech-novy-predseda.html

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
Administrace webu | Mail