Jiří Páv besedoval v muzeu o začátcích ochotnického spolku

SEDLČANY – Spolek divadelních ochotníků uspořádal ve spolupráci s městským muzeem v pátek 13. května besedu s historikem Jiřím Pávem. Účastníci přednášky, která se konala ve studovně muzea, se dozvěděli mnoho zajímavého z počátků sedlčanského ochotnického souboru.

Jsou to zhruba dva měsíce, co mě ochotníci požádali, abych prostřednictvím besedy pověděl něco z historie jejich spolku,“ uvedl před začátkem programu Jiří Páv. „Nelze shrnout celou historii v jediné přednášce, a proto bych chtěl tuto první její část věnovat začátkům sedlčanských divadelníků v době Rakouska-Uherska. Druhá část přednášky bude patřit období první republiky a začátku druhé světové války. Jedná se o mezníky, které rozdělují činnost ochotnického spolku. V roce 1945 po osvobození v jeho činnosti nastala nové éra.“ Jiří Páv připomněl, že první česky mluvená hra byla v Sedlčanech uvedena v roce 1841, přičemž německy se zde hrálo už dříve. Premiéra hry v české řeči byla uvedena v hostinci Na Kocandě v dnešní Nádražní ulici. Ochotníci si tehdy vybrali hru Berounské koláče.

Besedy se zúčastnili samozřejmě také členové Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech, vítající posluchače v historických kostýmech ze hry Noc na Karlštejně, kterou uvedli před třemi lety. Výběr kostýmů nebyl vůbec náhodný. „V těchto dnech si připomínáme sedmisté výročí narození Karla IV., a proto jsme se rozhodli, že tohoto významného panovníka v programu připomeneme dvěma písničkami z našeho muzikálu Noc na Karlštejně,“ uvedl předseda spolku Jaroslav Repetný. „Rovněž zavzpomínáme na Williama Shakespeara, od jehož úmrtí uplynulo čtyři sta let. Na besedě se scházíme především z důvodu výročí našeho spolku. Připomínáme si, že uplynulo 175 let od první zmínky o něm, která se objevila v časopise Květy v roce 1841.“ Předseda spolku připomněl, že výročí mají i oba protagonisté večera, kteří budou zpívat. Jiří Dundr je téměř přesně desetkrát mladší než Karel IV. a benjamínek souboru Tereza Marková vstupuje do dospělého věku.

Na besedě se mluvilo nejen o začátcích spolku, ale i o historii docela nedávné

Mimořádným projektem v novodobé éře souboru byl muzikál Ať žijí duchové!, s nímž ochotníci vystoupili nejenom na domácí scéně, ale také ve dvou vyprodaných představeních v Komárově na divadelním festivalu Pešík. Za svoje zpracování hry sklidili potlesk diváků, kteří povstali ze svých sedadel.

Ochotníci si ale neodpočinou ani v příštích týdnech, protože budou vystupovat na dobříšském festivalu se svojí hrou Sen noci svatojánské. V červnu je čeká zájezd do Berouna na myslivecké a rybářské slavnosti. Sedlčanští ochotníci na nich vystoupí ve stejném složení jako na besedě v muzeu s podobným programem, věnovaný době panovníka Karla IV.

David Myslikovjan

18. května 2016
Sedlčanský kraj (číslo 20, ročník 27)

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
Administrace webu | Mail