Informce z jednání Výboru SDO Sedlčany dne 5.10.2015

Opět stručně z jednání výboru:

  • informace o zaslání kondolence rodině zesnulé členky Dany Novotné
  • poděkování pí. Spilkové za sponzorský dar (šaty)
  • zhodnocení akcí konaných v září
  • vybírání členských příspěvků – předání agendy od F. Zemana pí. Čedíkové
  • úvaha o zřízení internetového bankovnictví
  • péči o nástěnku spolku převzala Vlasta Dundrová
  • informace R. Holoubkové o průběhu zkoušek hry Ať žijí duchové
  • odsouhlasen výběr předvánočního představení v Praze  – muzikál Mamma Mia – termín 6. 12. 2015
  • příprava ochotnického plesu – termín 30. ledna 2015
  • informace o hlasování – Logo spolku – 37 hlasů pro návrh č. 1, 14 hlasů pro návrh č. 2
Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
Administrace webu | Mail