Informace z jednání výboru SDO Sedlčany dne 5.11. 2015

Stručně z jednání výboru:

  • rozhodnuto o předávání DVD na předvánočním posezení
  • schváleno technické a herecké zajištění hry Sen noci svatojánské v režii L.Sunegové
  • informace o přípravě předvánočního posezení 12. prosince 2015 od 18 hodin
  • schváleno podání žádosti o dotaci od nadace ČEZ
  • odsouhlaseno zaslání upomínek členům o zaplacení členských příspěvků za rok 2015
  • informace o  obdržení daru od p. Spilkové (půjčovna svatebních šatů) -společenské šaty.
Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
Administrace webu | Mail