Informace z jednání Výboru SDO Sedlčany dne 1.9.2015

Heslovitě vás seznámím s hlavními body jednání výboru:

 • byla podepsána smolouva o bezplatném užívání skladových prostor depozitního skladu Městské knihovny Sedlčany,
 • vyklízení skladových prostor u  OO PČR je ve skluzu,
 • proběhla návštěva pana Páva a také Okresního archivu v Příbrami za účelem získání dokumentů o spolku ,mimo jiné i k připravované besedě o historii spolku,
 • informace o stavu registrace spolku na rejstříkovém soudu,
 • předání agendy vybírání členských příspěvků,
 • seznámení s přípravou dětského muzikálu ve spolupráci se ZUŠ Sedlčany,
 • příprava setkání na Vášově mlýně dne 12.9.2015,
 • zájezd na divadelní představení „Válka Roseových“ do Příbrami 22.9.2015,
 • zájezd na představení „Natěrač“ do Komárova dne 26.9.2015,
 • příprava ochotnického kalendáře, vánočního zájezdu do divadla v Praze a příprava plesu,
 • informace o provedené inventuře archivu scénářů a fotografií spolku.

Irena

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
Administrace webu | Mail