Co nového za oponou?

Nového hodně a tak pěkně popořádku:

V sobotu 19.3.2016 se konala valná hromada za nevalné účasti členů spolku. Stále  jsou mezi námi členové, kteří se nijak nepodílí na činnosti spolku a ani se neúčastní valných hromad. Omluveni jsou ti,  kterým to zdravotní stav nedovoluje. Ale co ti ostatní???
Vždyť členství ve spolku není jen o tom, že zaplatím členský příspěvek, ale také o tom, že se aktivně podílím na jeho činnosti. Pokud mě neobsadí režisér do právě uváděné hry, mám ještě další možnost, jak se do činnosti zapojit. Stačí přijít třeba na zkoušku a hned by se něco pro každého našlo.  Připravujeme různé akce, zájezdy do divadla, ale  také brigády.  Členové jsou o všech akcích dopředu informováni.  Zamyslete se nad tím, prosím.
Více z jednání Vané hromady spolku se dočtete v zápisu ze schůze.

Výbor spolku na schůzi 5.4. 2016 projednával mimo jiné i toto:
– zhodnocení zasedání valné hromady
– propagace představení Sen noci svatojánské
– vyúčtování dotace z fondu hejtmana Stř. kraje
– stěhování skladu kulis a rekvizit
– výroba nových razítek s logem spolku
– příprava titulu na podzimní představení

Stále se pilně zkouší představení Sen noci svatojánské, jehož generálka je v sobotu 16.4.2016

V neděli 17.4.2016 odehrajeme dvě zájezdová představení s dětským muzikálem Ať žijí duchové v Komárově. Obě představení jsou již zcela vyprodaná.
I tato inscenace se musí oprášit na zkoušce..

V květnu – v pátek 20.5.2016  vyrážíme s představením Sen noci svatojánské na Divadelní festival  na Dobříš, kde bude hra sehrána v rámci výročí  400 let od úmrtí autora hry Wiliama Shakespeara.

Na 13.5.2016  je naplánovaná beseda s panem Pávem v Městském muzeu.

Na pátek 3.6. 2016 je připraven zájezd do Vinohradského divadla v Praze na představení „Ideální manžel.“

Kdo dočetl až sem, musí uznat, že se za oponou stále něco děje ……… a hlavně před oponou!! A to je moc důležité.

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
Administrace webu | Mail