Bývalý předseda slaví 80 let

Dne 18. ledna oslaví své významné životní jubileum bývalý předseda a dlouholetý člen pan Jaroslav Mrvka, který svou prací významně přispěl k rozvoji ochotnického spolku.

Pevné zdraví, životní pohodu a hodně sil do dalších let mu srdečně přeje Výbor Spolku divadelních ochotníků Sedlčany.

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
Administrace webu | Mail